Біографія Лакана

«Аналіз – це важка річ, і він робить боляче. Але коли ти гнешся під вагою витіснених слів, обов’язкової поведінки, лиця, яке треба зберегти, коли твоє уявлення про самого себе стає нестерпним, ти маєш ліки. Принаймні я це відчула на собі й безмежно вдячна за це Жакові Лакану…»
Франсуаза Жиру

Жак Марі Еміль Лакан(13 квітня, 1901 – 9 вересня 1981) – французький психоаналітик, зробивший значний внесок у сучасний психоаналіз та філософію. Вважається одним з найвпливовіших аналітиків після З.Фрейда. Починаючи з 1953 року і до смерті Лакан проводить щорічні семінари присвячені певній темі, де в усній формі намагається донести до слухачів основи свого бачення психічної сфери людини та можливості впливу на цю сферу з допомогою психоаналізу. Поряд з публічними виступами творчість Лакана формують ряд друкованих робіт, більш структурованих, проте  менш зрозумілих для широкого читача. Читати далі…

Биография Лакана

“Анализ – это тяжелая вещь, и он делает больно. Но когда ты прогибаешься под весом вытесненных слов, обязательного поведения, лица, которое надо сберечь, когда твое представление о самом себе становится нестерпимым, ты имеешь лекарство. По крайней мере, я это почувствовала на себе, и безгранично благодарна за это Жаку Лакану”.
Франсуаза Жиру

Жак Мари Эмиль Лакан(13 апреля, 1901 – 9 сентября 1981) – французский психоаналитик, сделавший значительный вклад в современный психоанализ и философию. Считается одним из самых влиятельных аналитиков после З.Фрейда. Начиная с 1953 года и до смерти Лакан проводит ежегодные семинары посвященные определенной теме, где в устной форме пытается донести до слушателей основы своего виденья психической сферы человека и возможности влияния на эту сферу с помощью психоанализа. Наряду с публичными выступлениями творчество Лакана формирует ряд печатных работ, более структурированных, однако  менее понятных для широкого читателя. Читать далее…